جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۹۰ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب فرصتی برای اندیشیدن روان خوانی دروازه ای به آسمان از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. چرا خرمشهر نماد هشت سال، مقاومت معرفی شده است؟
2. دریافت شما از جمله زیر، چیست؟
«حیات حقیقی مردان خدا، ققنوس وار از میان خاکستر نخل های نیم سوخته، سر برآورد».

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. چون نیروهای عراقی در ابتدا به راحتی وارد شهر نشدند، مردم شهر و نیروهای مردمی تا جایی که توانستند تا آخرین نفس های خود مقاوت کردند پس از اشغال شهر نیز جوانان غیور ایرانی از سراسر کشور جمع شدند و با عملیاتی بزرگ، شهر را پس گرفتند.
2. زندگی واقعی بعد از مرگ است.

نویسنده : ۲. زندگی واقعی انسان های خدا شناس همانند ققنوس ، از میان درختان نخل سوخته،ادامه پیدا کرده است.