جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۱۰۶ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم جواب فرصتی برای اندیشیدن شوق آموختن روان خوانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. دو متن روان خوانی آقا مهدی و شوق آموختن را از نظر محتوا و پیام با هم مقایسه کنید.
2. چه عواملی می تواند شوق آموختن را در نوجوانان ایرانی تقویت کند؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : سوال یک: محتوای هر دو داستان در مورد جنگ می باشد. در داستان آقا مهدی از خط مقدم و رزمندگان خط مقدم گفته شد و در داستان شوق آموختن اسیران رزمنده حضور داشتند.
سوال دو: انگیزه بیرونی و درونی،هدف داشتن، مشخص بودن مبدا و مقصد، ابزار های موجود برای آموختن.