جواب فعالیت صفحه ۱۶ کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم زیر مجموعه فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی شامل چیست ؟ زیر شاخه وظایف به چند دسته تقسیم می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران : 1- نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران 2- نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران 3- نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.