پاسخ و جواب فعالیت (۲) صفحه ۷۶ کتاب نگارش یازدهم کلاس یازدهم پایه رشته تجربی انسانی ریاضی فنی حرفه ای از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت صفحه 76 کتاب نگارش یازدهم

پاسخ فعالیت صفحه ۷۶ کتاب نگارش یازدهم

امروز می خواهیم برای دانش‌آموزان گلی که می‌خواهند برای پاسخ فعالیت صفحه ۷۶ کتاب نگارش دو پایه و کلاس یازدهم جوابی پیدا کنند این پست را زده ای تا هرچه سریعتر جواب این بخش از کتاب را به دست بیاوریم سایت نکس همواره سعی می‌کنند کرد بهترین جواب ها را برای انشا و تمارین کتاب های مختلف در اختیار شما دوستان قرار بدهند این تمرین برای رشته های ریاضی تجربی انسانی و فنی حرفه ای ساخته شده است به زودی این پست را تکمیل خواهیم کرد و جواب کامل در اختیار شما دوستان قرار خواهیم داد.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جواب چهار خانه وسط بالا : ارزش, استحکام, اعتبار, زیبایی
جواب چهار خانه بالا سمت راست : سس, عجول, حس, تکرو
جواب سه خانه بالا سمت چپ : خرد, خیال, حس
جواب تک خوانه بین وسط و بالا : نظم و برنامه ریزی
جواب تک خانه شمال غربی از وسط : ذهن زنبوری
جواب تک خانه شمال شرقی از وسط : ذهن عنکبوتی
جواب خانه وسط : کارایی خرد و خیال و حس
جواب تک خانه جنوب شرقی از وسط : اجتماعی ج
جواب تک خانه جنوب غربی از وسط : ذهن مورچه ای
جواب پنج خانه پایین سمت چپ : دوستی ج, مشارکت, خرد, حس, ارتباط
جواب سه خانه پایین سمت راست : پخته, قضاوت ج, جنب و جوش
جواب سه خانه پایینی : محیط, دریچه, اندیشه