انشا صفحه ۴۳ و ۴۴ کتاب نگارش پایه یازدهم با توجه به طرح نوشته خود در فعالیت (۳) متنی بنویسید جواب پاسخ درباره درمورد با موضوع از سایت نکس لود دریافت کنید.

با توجه به طرح نوشته خود در فعالیت (3) متنی بنویسید انشا صفحه 43 و 44 نگارش یازدهم

پاسخ با توجه به طرح نوشته خود متنی بنویسید

مقدمه : نگر تا ان شب خونین سحر کرد چه خنجرها که از دلها گذر کرد آن شب تار و بیم موج گردابی هایل که پایانی نداشت، در چنین شبی یاران حسین تاریخ را ورق زدند و عاشورا را خلق کردند.

بدنه : عاشورا باقی مانده خون سرخ تاریخ است. مراسمی که در آن عزای این عزیزان هر ساله در تمامی شهرها و روستاهای این سرزمین برگزار می گردد. ایرانیان پیوندی دیرینه با عزاداری دارند. از خون سیاوش تا خون حسین در روز عاشورا تجلی میابد.
بدنه عاشورا ندای مظلومیت ماست. در طول تاریخ، برافراشتن پرچم مظلومیت در پوششی سیاه با صدای طبل و به حرکت درآوردن مردم است.
ظالم ظالم است چه یزید باشد چه ضحاک. مظلوم مظلوم است چه حسین باشد چه سیاوش. آن روز که خون سیاوش در بیابان غربت ریخته شد با آن روز که خون حسین (ع) در صحرای کربلا جاری شد هر کدام درس بزرگی برای ما داشتند.

نتیجه گیری :خاموش نماندن در مقابل ظلم، فریاد برآوردن بر سر ظالم، همان گونه که زینب خواب خفتگان خفته را برآشفت، به ما آموخت که ایستادگی در مقابل ظلم و ستم زن و مرد نمی شناسد.

برای دیدن طرح نوشته تمرین (3) کلیک کنید