جواب فعالیت صفحه ۳۸ کتاب عربی پایه نهم یک متن کوتاه عربی قرآن حدیث داستان لطیفه پیدا کنید که فعل امر داشته باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت عربی پایه نهم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آلإبیامة
ثالَت الوالدةُ لِطِفلَتِها: «إذهِبی إلی ساحَةِ المَنزِلِ و أُنظُری هَل السّماءُ صافیةٌ أم سَحابیَةً؟»
ذَهَبَت الطِفلَةُ ثُمَّ رَجَعَت و قالَت: «آسِفَةٌ یا والِدَتی، لِأَنَّنی ما قَدَرَت أن أُنظُر إلی السَّماءِ لأنَّ المَطَرَ کانَ شدیداً.»
ترجمه:
لبخند
مادر به دختر کوچکش گفت «به حیاط خانه برو و ببین آسمان صاف است یا ابری»
کودک رفت، سپس برگشت و گفت: «متأسّفم مادر، چون من نتوانستم به آسمان نگاه کنم چرا که باران شدید بود.»

مهسا سپاهی : تأکد من مغفره ونسیان العداوات القدیمه، وسوف تشعر بمدى روعه إحیاء الصداقات القدیمه وإعاده الاستمتاع بالذکریات المشترکه، والأساس فی ذلک مثالی، خاصه وإنک تشعر بالکثیر من الحب والثقه والعاطفه منهم. یجب أن تخبر أفراد عائلتک بمدى أهمیتهم لدیک.
مطمئن شو که دشمنی های قدیمی را فراموش کرده ای و بخشیدی و به زودی زیبایی زنده کردن دوستی های قدیمی و لذت بردن مجدد از خاطرات مشترک را حس خواهی کرد. و پایه این کار آرمانی است به ویژه که تو احساس عشق، اعتماد و عاطفه از جانب آنها می کنی. باید به افراد خانواده ات بگویی که چقدر برای تو مهم هستند.