جواب فعالیت کلاسی صفحه ۵۷ کتاب پیام های آسمان پایه نهم فقیهانی که هدایت مردم را در زمان غیبت امام زمان به عهده دارند باید دارای چه ویژگی هایی باشند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) فقیه پرهیزگار 2) حافظ دین خود 3) رفتار بر خلاف هوای نفس خود 4) مطیع دستور خداوند.