جواب فعالیت صفحه ۳۰ کتاب علوم تجربی پایه هفتم آیا چگالی فلزها با هم برابر است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چگالی فلزات یکسان نیست بلکه بعضی ازفلزات چگالی بیشتری دارندمانند سرب وطلاوبرخی کمتر مانند:آهن وآلومینیوم.