جواب تحقیق کنید صفحه ۱۴۰ کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم فهرستی از قیمت مواد تجهیزات و هزینه های جاری محصول یا خدمت در نظر گرفته شده در بخش های قبل را تهیه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.