جواب برایم بگو صفحه ۸۱ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم فکر می کنید کمال چه جمله ای را نوشته بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در هر کاری اگر می خواهی موفق شوی، باید صبر داشته باشی، تلاش کنی و از شکست نترسی.