جواب فعالیت صفحه ۵۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چند دلیل برای اینکه چرا بیشترین کشورهای دارای متوسط طول عمر پایین در قاره آفریقا هستند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.