جواب فعالیت صفحه ۲۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم چرا بیشتر کشورها با قاچاقچیان و مصرف کنندگان مواد مخدر مبارزه می کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بخاطر جلوگیری از پیامدهای ذکر شده در فعالیت شماره 10 مانند فروپاشی خانواده ها و اختلافات خانوادگی جلوگیری از بی نظمی و نابسامانی واز بین رفتن سرمایه ملی و نیروهای انسانی و اقتصادی جامعه.