مردی روانی و مریض در شریف آباد تهران یک موتور سوار را که در خیابان می دید با چاقو و قمه به این رد شدن از کنار موتور سوار در اغلب موتور سوار که پدر خانواده بود گشت و قاتل فرار کرد و پدر خانواده چاقو مستقیم وارد قلب پدر شده بود در جا مرد.

ماجرای قتل شریف آباد تهران + کلیپ

در شریف آباد تهران مردی روانی در خانواده ای را کشت پس از کشتن پدر خانواده از مهلکه فرار کرد و پس از نیم ساعت پلیس این مرد قاتل را پیدا کرد و دستگیر کرد قاتل بی‌رحم مریضه روانی بود کرد یک پدر خانواده را که با خانواده با موتور در حال عبور از خیابان بودند چاقو و مستقیما درون قلب در خانواده قرار داد و فرزند و همسر او نیز از موتور بیرون پریدند و فرار کردم و جلوی فرزند و همسر این مرد بزرگوار او را کشتند. در ادامه مطالب بیشتری راجع به این مطلب برای شما قرار خواهیم داد.