جواب فعالیت صفحه ۹۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم قرارداد 1907چه نتایجی برای ایران داشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پس از آن، روسیه با خیالی آسوده در امورداخلی ایران مداخله میکرد و اجازه نمیداد که دولت و مجلس اوضاع آشفته کشور را سروسامان دهند. علاوه بر این، نیروهای روسیه وارد خاک ایران شدند. آنها در تبریز تعدادی از مشروطه خواهان را کشتند و در مشهد نیز حرم امام رضا (ع) را به گلوله بستند.