جواب فعالیت انشا صفحه ۲۴ کتاب نگارش فارسی چهارم ابتدایی قصه ای را که در این درس خوانده یا شنیده اید بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش چهارم دبستان

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

امید یوسفی : گنجشک و کبوتری با هم دوست شدند. تابستان بود و هوا گرم. کبوتر می پرید و کمی دانه جمع می کرد تا در زمستان بی آذوقه نماند. اما گنجشک همه اش به فکر بازی و آواز خواندن بود وهر چه کبوتر به او می گفت که به فکر زمستانت هم باش?فا شیدای نداشت. تابستان و پاییز رفت. زمستان آمد. سلام و برف همه جا را گرفت. گنجشک که چیزی برای خوردن نداشت به سراغ کبوتر و از او کمک خواست. کبوتر گفت :جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت نبود.