جواب و پاسخ به سوال پرسش بازی خواستگاری قطعه ای از دوربین که میزان نوردهی را کنترل می کند ؟ بازی موبایل از سایت نکس لود دریافت کنید.

قطعه ای از دوربین که میزان نوردهی را کنترل می کند ؟

با سلام خدمت همه عزیزانی که برای پیدا کردن جواب و پاسخ به سوال بازی خواستگاری با عنوان قطعه ای از دوربین که میزان نوردهی را کنترل می کند وارد این سایت شده اید جواب این سوال بازی خواستگاری را پیدا کردیم و پاسخ این سوال دیافراگم است. شما با وارد کردن حروف دیافراگم میتوانید وارد مرحله بعدی بازی خواستگاری شوید.