جواب تکمیل کنید صفحه ۱۶ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم اگر خداوند به سوال های اساسی انسان پاسخ ندهد و او را رها کند انسان در قیامت می تواند بگوید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برنامه ای برای هدایت ما ارائه نگردید و به این دلیل ما گمراه شدیم و اگر خداوند پیامبرانی برای ما می فرستاد، ما راه درست را انتخاب می کردیم تا به هدف برسیم.