جواب فعالیت صفحه ۱۱۲ کتاب علوم تجربی پایه هفتم لوله گوارش پرنده چه تفاوت هایی با لوله گوارش انسان دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. چینه دان: کیسه ای است که برای ذخیره کردن و نرم کردن غذا است.
2. سنگدان: بخشی از معده که توسط ماهیچه ها و سنگ های موجود در آن غذا را آسیاب می کند.روده پرنده یک شکل دارد اما روده انسان دو شکل(بزرگ و کوچک)دارد.