ماجرای سیده آناشید حسینی سید مهدی صدرالساداتی و سفیر ایران عروسی مجدد و افشاگری اشرافیگری به صورت کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

ماجرای سید آناشید حسینی چیست

ماجرای ازدواج و تالار مجلل سیده آناشید حسینی با پسر سفیر ایران

در فضای مجازی طلبه ای معروف با نام سید مهدی صدرالساداتی افشاگری درباره عروسی مجلل سیده آناشید حسینی با پسر سفیر کشور انجام داد که یک سوال ساده پرسید که آیا امام خمینی گفته بود که وقتی کشور به سمت اشرافیگری رفت و مسئولین از کوخ نشینی به کاخ نشینی روی آوردند باید فاتحه آن مملکت را خواند با این سوال هجمه های زیادی علیه سید مهدی صدرالساداتی صورت گرفت که گفتند چرا آبروی مسلمان را میبری ولی این را در نظر نگرفتن که سفیر ایران در جا که باشد باید مثل مردم زندگی کنند و امام خمینی گفته است باید این مردم افشا شوند و خود مردم باید این اشرافی گری ها را به پایین بکشند اگر نظری راجع به این موضوع دارید در نظرات پایین است منتظر نظرات گرم شما هستیم شما طرف کدام گروه را خواهید گرفت.