جواب تحقیق و جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۴۹ کتاب علوم تجربی پایه نهم چگونگی مارمولک ها گاهی دم خود را قطع میکند اهمیت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به این کار مارمولک ها اتوتومی (خود بری) می گویند که هنگام احساس خطر و تماس یک موجود با دم مارمولک این کار صورت می گیرد – این کار با انقباض ماهیچه دم انجام می شود و فقط یک بار در طول عمر هر مارمولک رخ می دهد – پس از جدا شدن دم تا مدتی به دلیل وجود پیام های عصبی دم تکان می خورد که توجه صیاد را به خود جلب می کند و باعث فرار مارمولک می شود.