جواب فعالیت صفحه ۵۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم کدام کشورهای همسایه مانند ایران به دریای عمان راه دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پاکستان.