جواب فعالیت کلاسی صفحه ۴۹ کتاب پیام های آسمان پایه نهم برای اینکه ما نیز لیاقت حضور در جمع یاران امام زمان را داشته باشیم چگونه باید زندگی کنیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با صبوری، خوش رفتاری، همسایه داری، ترویج کارهای نیک، آزار ندادن دیگران و مهربانی با مردم می توانیم از یاران آن حضرت باشیم. (انشاالله).