جواب گفت و گو صفحه ۵۵ کتاب علوم تجربی پایه پنجم ما کدام مزه ها را احساس میکنیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شیرینی، تلخی، ترشی و شوری را احساس می کنیم.