جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۴۳ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم متن الف به کدام یک از جنبه های اعجاز قرآن کریم اشاره می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اعجاز محتوایی.