جواب فعالیت صفحه ۲۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم به نظر شما متکی بودن درآمد یک کشور به صادرات نفت چه معایبی دارد برای حل این مشکل چه راه هایی را باید در نظر گرفت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سبب وابستگی کشور به نفت یا تک محصولی شدن میشود که در مواقع بحرانی مانند نوسانات قیمت جهانی یا تحریم و جنگ با کاهش درآمد ومشکلا ت اقتصادی زیادی روبرو خواهد شد. باید با همت و توانایی علمی جوانان و دانشمندان و با تکیه بر علم و فناوری روز وبافعالیتهایی در زمینه کشاورزی و صنعت، و با حمایت از تولیدات داخلی و ملی صادرات غیر نفتی و تولیدات داخلی را افزایش داد تا از وابستگی و تک محصولی شدن دور شد.