جواب درک و دریافت صفحه ۵۱ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم بخوان و بیندیش مثلی که در متن داستان قدم یازدهم بود چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یکی بود، یکی نبود؛ به جز خدا کسی نبود. دسته گل به آب دادن: گند زدن، اشتباه فاحش کردن.