جواب فکر کنید صفحه ۱۹ کتاب علوم تجربی پایه نهم در مجموع چند گرم واکنش دهنده مصرف شده است چند گرم فرآورده تولید شده است ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مجموع جرم : 19.6 گرم. فرآورده : 19.6 گرم