جواب پرسش صفحه ۵۹ کتاب کار و فناوری هشتم اگر برای بافت خود در شروع کار محاسبات درستی از میزان نخ مورد نیاز نداشته باشید یا به اشتباه طول نخ را کمتر محاسبه کنید تارهای بافته شما به هم نمی رسند راهکار پیشنهادی خود را برای ادامه کار و رفت این نقص بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.