جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۴۸ کتاب علوم تجربی هشتم تحقیق درباره محل دقیق هر یک از غدد دستگاه هورمونی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب اطلاعات جمع آوری کنید علوم هشتم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : غده هیپوفیز که در زیر مغز قرار گرفته و هورمونهای زیادی ترشح می کند. غده تیروئید در ناحیه گردن و جلوی نای زیر حنجره قرار دارد غدد پاراتیرویید به صورت چهار غده در کنار تیرویید قرار دارد غده پانکراس در زیر کبد چسبیده به ابتدای روده ی باریک غده فوق کلیه در بالای کلیه وچسبیده به ان قرار دارد.

نویسنده :‌– غدد فوق کلیوی یا آدرنال:
بدن دو غده آدرنال مثلثی شکل دارد که هر کدام روی یکی از کلیه ها قرار گرفته است.
غدد آدرنال دو قسمت دارند که هر کدام یک سری هورمون تولید می کنند و عملکرد متفاوتی دارند..