جواب فعالیت کلاسی صفحه ۴۰ کتاب پیام های آسمان پایه نهم نمونه هایی از ایستادگی حضرت محمد در برابر عقاید باطل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : باتوجه به گستردگی و نفوذ خرافات در عصر جاهلی، رسول ‌گرامی‌ اسلام صلّی الله علیه و آله به باتوجه به گستردگی و نفوذ خرافات در عصر جاهلی، رسول ‌گرامی‌ اسلام صلّی الله علیه و آله به پاكسازی اندیشه‌های خرافی در طول حیات پر بركت خود پرداخت؛ البته مبارزه ی جدّی و مستمر آن حضرت به عصر بعثت باز می‌گردد. این مبارزات در قالب‌ های مختلفی از جمله رشد حیات فكری- عقلانی جامعه به انجام رسیده است. پیامبر اكرم صلّی الله علیه و آله برای بالا بردن سطح افكار و اندیشه‌ها تلاش كرد تا مردم درست بیندیشند و حقیقت را از خرافه باز شناسند.

ناشناس : ایشان در برابر عمویش ابولهب در مهمانی دعوت با استقامت و پایداری مردم را به خداپرستی دعوت کرد.