جواب فعالیت صفحه ۶۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم مراسم جشن و شادی در عصر صفوی را با روزگار کنونی از جنبه های مختلف (شیوه برگزاری جشن و ) مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) جشنهای امروز چون تجملاتی شده به سنت ضربه زده.
2) در گذشته جشنها در مکان های عمومی بود و همه اقشار به مساوی لذت می بردند.
3) بسیار ساده و بی آلایش بوده و مردم در ارتباط اجتماعی باهم بودند.