جواب برایم بگو صفحه ۷۶ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم مراسم حج چه فایده هایی دارد ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مراسم حج یکی از با شکوه ترین مراسم مسلمانان است. این مراسم بزرگ و بی نظیر، فایده های زیادی برای مسلمانان جهان دارد. مسلمانان جهان با زبان ها و رنگ های گوناگون، یکدل و متحد، شانه به شانه ی یکدیگر خدای یکتا را عبادت می کنند آنها از مشکلات یکدیگر با خبر می شوند و برای حل مشکلات جهان اسلام با یکدیگر همفکری می کنند.

نویسنده :‌مسلمانان جهان یکدل و متحد می‌شوند و از مشکلات یکدیگر با خبر می شوند و برای حل مشکلات جهان با هم همفکری می کنند.

محمد رضا دانیالی : به خدا نزدیک می‌شویم ارتباط بیشتری بین مسلمانان ایجاد می‌شود.

مبینا :‌همهی مسلمانان جهان در یک مکان جمع میشوند و یک دل و متحد ،شانه به شانهی یکدیگر خدای یکتا را عبادت میکنند
آنها از مشکلات یکدیگر با خبر میشوند و برای حل مشکلات جهان اسلام با یکدیگر هم فکری میکنند😊.

ستایش :
مسلمانان جهان یکدل و متحد میشوند واز مشکلات هم دیگر با خبر میشوند و برای حل مشکلات جهان با هم همفکری میکنند.