جواب و پاسخ مرحله 1122 بازی آمیرزا یک هزار و صد و بیست و دو ۱۱۲۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گله، گلو، لایه، ویلا، سایه، سوال، الگو، گیاه، وسیله، وسایل، گیلاس، گوساله.