جواب و پاسخ مرحله 1128 بازی آمیرزا یک هزار و صد و بیست و هشت ۱۱۲۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عمو، مدل، عمل، عدل، علم، معلم، مومن، معدن، عمود، معدل، ممنوع.