جواب و پاسخ مرحله 1129 بازی آمیرزا یک هزار و صد و بیست و نه ۱۱۲۹ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چاپ، چاه، پله، مال، چهل، لپه، چاله، املا، لامپ، پاچه، الهام، مچاله، پامچال.