جواب و پاسخ مرحله 1135 بازی آمیرزا یک هزار و صد و سی و پنج ۱۱۳۵ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سوت، محو، نوح، وحی، ستم، حسن، حسین، نسیم، ستون، تونس، محسن.