جواب و پاسخ مرحله 1139 بازی آمیرزا یک هزار و صد و سی و نه ۱۱۳۹ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شوت، نیش، تیز، زشت، سوت، زینت، یونس، شیون، ستون، سوزن، زیتون.