جواب و پاسخ مرحله 1156 بازی آمیرزا یک هزار و صد و پنجاه و شش ۱۱۵۶ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قوت، قوی، شوق، آتش، شوت، قایق، قاشق، آشتی، یاقوت، شقایق، تشویق.