جواب و پاسخ مرحله 1157 بازی آمیرزا یک هزار و صد و پنجاه و هفت ۱۱۵۷ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نان، گدا، گره، گرد، گرده، گردن، گناه، آهنگ، نگاه، نهنگ، آهنگر، نگران، گردان، راننده.