جواب و پاسخ مرحله 1202 بازی آمیرزا یک هزار و دویست و دو ۱۲۰۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پست، سپر، پاس، پسر، ترس، تاس، تپه، پسته، راست، سپاه، ستاره، پرستار.