جواب و پاسخ مرحله 1206 بازی آمیرزا یک هزار و دویست و شش ۱۲۰۶ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هدف، لکه، کاه، هند، لاک، آهک، دکه، هلند، کلاه، فندک، دکان، کافه.