جواب و پاسخ مرحله 1216 بازی آمیرزا یک هزار و دویست و شانزده ۱۲۱۶ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چمن، چرم، چاپ، منچ، مار، چنار، پارچ، رمان، پنچر، پرچم، فرمان.