جواب و پاسخ مرحله 1244 بازی آمیرزا یک هزار و دویست و چهل و چهار ۱۲۴۴ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شوت، پشت، پدر، پتو، رشد، تپش، توپ، دشت، پودر، پرتو، درشت، شربت.