جواب و پاسخ مرحله 1245 بازی آمیرزا یک هزار و دویست و چهل و پنج ۱۲۴۵ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : غار، مرغ، سال، داغ، لاغر، مدال، مراد، سلام، سالم، غلام، دماغ.