جواب و پاسخ مرحله 1248 بازی آمیرزا یک هزار و دویست و چهل و هشت ۱۲۴۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : حیا، یاس، تاس، سیم، سیما، مایع، تماس، ساعت، ماست، تمساح، مساحت.