جواب و پاسخ مرحله 1258 بازی آمیرزا یک هزار و دویست و پنجاه و هشت ۱۲۵۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : حنا، باز، زمان، مداح، نماز، نماد، احمد، حامد، زبان، دامن، نامزد.