جواب و پاسخ مرحله 126 بازی آمیرزا صد و بیست و شش ۱۲۶ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پیر، پری، زور، پرز، روز، زیپ، وزیر، پرویز، پیروز.