جواب و پاسخ مرحله 1267 بازی آمیرزا یک هزار و دویست و شصت و هفت ۱۲۶۷ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سکه، لکه، دکه، یلدا، سایه، کلیه، کیسه، ساده، کلاه، کلید، اسکله، کلیسا.