جواب و پاسخ مرحله 1283 بازی آمیرزا یک هزار و دویست و هشتاد و سه ۱۲۸۳ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پول، دیو، پلو، پویا، یلدا، پدال، ویلا، پیانو، لیوان، وانیل.