جواب و پاسخ مرحله 1289 بازی آمیرزا یک هزار و دویست و هشتاد و نه ۱۲۸۹ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پری، پرش، پیک، پیر، پاک، شریک، اراک، پارک، شاپرک، آرایش، آشکار.